BAO BÌ NHỰA CÁC LOẠI

SẢN PHẨM DÙNG 1 LẦN

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
Hotline
Giám Đốc
0909 240 333 - 0909 019 678

Túi LDPE – Túi Xốp

Túi LDPE
Túi LDPE
Túi xốp các màu
Túi xốp các màu
Túi xốp các màu
Túi xốp các màu